Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO KHẨN: Chuyển lịch thi HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (khoá 25)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

 

 THÔNG BÁO KHẨN

Chuyển lịch thi HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (khoá 25)

 

Do mất điện nên nhà trường chuyển lịch thi của ngày thứ Năm (18/4/2013) sang Chủ nhật (21/4/2013). Cụ thể các môn sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Ca thi

Ghi chú

1

MA222

Đại số đại cương

2

 

2

BA101

Quản trị học đại cương

3

 

Đề nghị sinh viên theo dõi và dự thi đúng lịch.

Lưu ý: Riêng môn GDTC: Thể dục cơ bản (PG118), sinh viên theo dõi lịch thay đổi tại Bộ môn và trên trang web http://thanglong.edu.vn.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.