Bộ môn GD Thể chất

THÔNG BÁO V/v trả tài liệu cho Khoa GDQP của Khóa 28

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v trả tài liệu cho Khoa GDQP của Khóa 28

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tới Khóa 28 Trường Đại học Thăng Long: HKI đã học và thi xong hai học phần PG122 & PG123, nhưng còn 230 sinh viên mượn tài liệu của Khoa chưa trả. Vậy Khoa đề nghị số sinh viên trên kiểm tra và mang trả lại số tài liệu còn mượn đến thời điểm này.

- Thời gian: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần. Thời hạn đến hết tháng 3/2016

- Địa điểm: Phòng 104, Nhà A1, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khoa sẽ tạm giữ chứng chỉ GDQP đối với các trường hợp không trả tài liệu.

KHOA GDQP

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.