THÔNG BÁO Học thực hành môn Giáo dục quốc phòng (Khóa 28)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Học thực hành môn Giáo dục quốc phòng (Khóa 28)

            1. Thời gian và địa điểm:  

            Toàn bộ sinh viên khóa 28, kể cả các lớp chưa được xếp học Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) sẽ học Giáo dục quốc phòng (Thực hành) từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày 19/12/2015 tại trường Đại học Thăng Long. Cụ thể như sau:

            - Các khối lẻ 1, 3, 5, 7, 9 học buổi sáng từ 7h00

            - Các khối chẵn 2, 4, 6, 8, 10 học buổi chiều từ 13h00

            - Sinh viên học lại vào buổi sáng với khối 9; buổi chiều với khối 10

KHỐI

LỚP CHUYÊN NGÀNH

 1

NE28a1; NE28a2; NE28a3; NE28a4; NE28a5; NE28a6.

 2

NE28a7; NE28a9; NE28a10; NJ28a1; NJ28b1; NJ28c1; NJ28d1; NJ28d3.

 3

NJ28d2; NJ28d4; NJ28e2; NJ28e3; NJ28g1; NJ28g2; NJ28g3; NJ28dg4.

4

NJ28g5; NJ28g6; NJ28s1; NZ28b1;  NZ28d1;  NZ28e1;  NZ28g1;  QA28b1;  QA28c1; QA28d1; QA28e1;  QA28e2.  

5

QA28g1; QA28g2; QA2g3;  QA28g4;  QA28g5; QB28a1;  QB28b1; QB28d1; QB28g1; QE28a1; QE28b1; QE28c1.

6

QE28d1; QE28d2; QE28e1; QE28e2; QE28g1; QE28g2; QE28g3;  QE28g4; QE28g5.

7

QE28g6; QF28b1; QF28c1; QF28d1; QF28e1; QF28g1; QF28g2; QF28g3; QH28d1; QH28e1; QH28g1; QM28a1; QM28b1; QM28d1; QM28e1.

8

QM28g1; QM28g2; QM28g3; QT28a1; QT28b1; QT28c1; QT28d1; QT28d2; QT28e2; QT28g1; QT28g2; NJ28e1.

9

QT28e1; QT28g3; QT28g4; QT28g5; SP28d1; SP28e1; SP28g1; SN28d1; SN28e1; SN28g1; SN28g2; TC28d1; TC28e1; TC28g1.

10

TE28c1; TE28d1;  TE28e1; TE28g1; TI28a1; TI28b1; TI28d1; TI28e1;  TI28g1; TI28g2; TM28d1; TM28e1; TM28g1; XV28b1; XV28d1; XV28e1; XV28g1; XW28a1; XW28d1; XW28e1; XW28g1.

           

            2. Quy định về trang phục:

            Sinh viên mặc quần, áo màu xanh cỏ úa, có phù hiệu quốc phòng an ninh trên tay áo trái, vai mang quân hiệu, cấp hiệu, mũ cứng (cối), giầy đế mềm.

            Hiện nay, khoa Giáo dục quốc phòng có 2.000 bộ trang phục cho sinh viên trường Đại học Sư phạm học tập. Trường hợp sinh viên không bảo đảm được trang phục thì có thể đăng ký thuê để học thực hành môn Giáo dục quốc phòng.

            - Lệ phí thuê: 60.000 đồng/1 bộ gồm quần, áo, quân hiệu, cấp hiệu, mũ cứng (đề nghị sinh viên giặt trước khi trả).

            - Thời gian đăng ký thuê: Lớp trưởng lập danh sách, thu tiền và nộp cho giảng viên vào các ngày thứ Hai (chiều); thứ Ba (sáng); thứ Tư (chiều); thứ Sáu tại Giảng đường Grothendick và Giảng đường Swartz chậm nhất đến hết ngày 30/11/2015.

            Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện.

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.