Lịch học thực hành môn giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019

 

Lịch học thực hành môn giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019

        Thời gian học bắt đầu từ 17/đến 29/9/2018

        Địa điểm học tại Trường ĐH Thăng Long.

         - Ngày 17/9 là ngày sinh viên mượn quần áo quốc phòng vì vậy; toàn bộ sẽ sang Khoa Giáo dục quốc phòng trường Đại học Sư phạm Hà Nội để mượn trang phục. 

        + Sáng 07h00 các khối 1, 3, 5, 7, 9, 11

        + Chiều 13h00 các khối 2, 4, 6, 8, 10, 12

       Địa chỉ 136 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

       Danh sách các khối như sau.

KHỐI 1:

Gồm các lớp sau: AN31 a1, d1, e1, g1, h1.

                             NE31 a1, a2, a3, a4, b1, b10.

KHỐI 2:

Gồm các lớp sau: NE31 b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8.

KHỐI 3:

Gồm các lớp sau: NE31 b9, c1.

                             NJ31 a1, b1, c1, d1, e1, e2, g1, g2, h1, h2

KHỐI 4:

Gồm các lớp sau: NK31a1, b1, c1, d1, e1, e2, e3, g1, g2, g3, h1, h2, h3.

                             NZ31 b1, c1, d1   

KHỐI 5:

Gồm các lớp sau: NZ31 e1, g1, h1, h2.

                             QA31 c1, d1, e1, g1, g2, h1, h2, h3.

KHỐI 6:

Gồm các lớp sau: QA31 h4, h5, h6

                             QB31 b1, d1, e1, g1, h1.

                             QE31 a1, b1,c1, d1, e1, g1, g2.

KHỐI 7:

Gồm các lớp sauQE31 h1, h2, h3, h4.

                             QF31 a1, b1, c1, d1, e1, g1, h1, h2.

KHỐI 8:

Gồm các lớp sau: QF31 h3.

                             QH31 e1, g1, h1.

                             QM31 a1, b1, c1, d1, e1, e2, g1, g2, h1, h2, h3

KHỐI 9:

Gồm các lớp sau: QT31 a1, b1, c1, d1, e1, e2, e3, g1, g2.

KHỐI 10:

Gồm các lớp sau: QT31 g3, h1, h2, h3, h4, h5.

                             SD31 d1, e1, g1, h1.

                             SN31 e1, g1, h1, h2.

KHỐI 11:

Gồm các lớp sau: SN31 h3, h4.

                             SP31 e1, h1.

                             TC31 b1, c1, e1, g1, h1.

                             TE31 e1, h1, h2.

                             TI31 a1, b1, c1, d1, e1, g1.

KHỐI 12:

Gồm các lớp sau: TI31 h1, h2, h3.               

                             TM31 e1, h1.

                             XV31 b1, e1, g1, h1, h2.

                             XW31 d1, e1, g1, h1

QUY ĐỊNH MANG MẶC HỌC THỰC HÀNH NHƯ SAU;

     Sinh viên mặc quần,áo giáo dục quốc phòng và an ninh gồm có: (quần, áo mầu xanh cỏ úa, mũ cứng (cối), giầy đế mềm).Trang phục do khoa quốc phòng cấp cho sinh viên mượn, sinh viên trả kinh phí bảo quản, giặt quần, áo khi học xong.

     KHỐI LẺ 1; 3; 5; 7; 9; 11 HỌC SÁNG THỜI GIAN 07.00

    - KHỐI CHẴN 2; 4; 6 ;8; 10; 12HỌC CHIỀU THỜI GIAN 13.00

   Lưu ý: Những sinh viên học lại buổi sáng học với khối 3; buổi chiều học với khối 12

Vậy kính đề nghị quý phòng thông báo giúp khoa.

-      Phân công các khối lấy quân phục như sau:

              + Buổi sáng khối 1, 3, 5 (07h00 – 09h00); khối 7, 9, 11 (09h – 11h00).

              Buổi chiều khối 2, 4, 6 (13h00 – 15h00); khối 8, 10, 12 (15h00 – 17h00)

              - Lớp Điều Dưỡng (Liên thông) sẽ có thông báo sau.

SV khóa < K31 học lại, thi lại kỹ năng GDQP thực hành nào thì đến Bàn 3 phòng Tiếp sinh viên đăng ký. Đăng ký từ 10- 14/09. Hạn nộp lại đơn đăng ký có chữ ký của giáo viên dạy xác nhận từ 1/10 - 5/10 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.