THÔNG BÁO V/v đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_19-20 của Khoa Kinh tế-Quản lý

731Thời gian đăng ký làm khóa luận: từ 25/6/2019 đến 27/6/2019

Xem tiếp...

KẾT QUẢ BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019

29(2)Sinh viên KHÔNG ĐẠT lên Văn phòng Khoa lấy lại BCTT trước ngày 21/05/2019

Xem tiếp...

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

8(2)Sinh viên KHÔNG ĐẠT lên Văn phòng Khoa lấy lại BCTT trước ngày 24/01/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch nghe phổ biến làm Khóa luận tốt nghiệp HKII_18-19 của Khoa Kinh tế - Quản lý

12 100 100 75 fillThời gian phổ biến quy trình làm khóa luận: 8h30 sáng thứ 3 (13/11/2018)

Xem tiếp...

Danh sách GVHD BCTT kỳ 2 nhóm 1 2018-2019

22 100 100 75 fillDanh sách GVHD BCTT kỳ 2

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.