THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN CỦA KHÁCH SẠN SAITO

32(1)THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN CỦA KHÁCH SẠN SAITO

Xem tiếp...

THÔNG BÁO CUỘC THI “VIẾT LUẬN NGHIÊN CỨU NHẬT BẢN của CÂU LẠC BỘ SHOYU NĂM 2018”

37(1)Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 31 tháng 5 năm 2018 (thứ năm)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT 2018 (CHƯƠNG TRÌNH ITM)

10(3)THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT 2018 (CHƯƠNG TRÌNH ITM) 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI-SOBA)

33(1)THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI-SOBA)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v Giới thiệu về Quỹ học bổng ITM & chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30

9(2)Thời gian: 8:00~9:00 ngày 18/4/2016 (THỨ TƯ)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.