THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT ĐỢT T12/2018 (CHƯƠNG TRÌNH ICO)

 

0001 4

Lý lịch download tại đây
0001 30002 2

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.