Bộ môn ngôn ngữ Anh

THÔNG BÁO V/v Nghỉ học lớp DICHNOI1.1

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG  LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ học lớp DICHNOI1.1

Bộ môn Tiếng Anh xin thông báo lớp Dịch nói 1 dưới đây của cô Phạm Thái Sơn được nghỉ: Thứ Ba, ngày 29 tháng 03 năm 2016 do cô có việc bận.

Tên lớp

Phòng học

Giờ học

Lịch nghỉ

Lịch học bù

DICHNOI1.1

B606

3-5

Thứ Ba, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Thông báo sau

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

T/M BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.