Bộ môn ngôn ngữ Anh

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE29

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP

DÀNH CHO SINH VIÊN NE29

Áp dụng cho HK1 Nhóm 3 năm học 2016-2017

LEVEL: ENGLISH 1

I. HÌNH THỨC:

·         Sinh viên được thông báo 06 chủ đề lớn trước:

1- STAYING HEALTHY IN THE MODERN WORLD

2- ENERGY AND OUR PLANET

3- CULTURE AND TRADITION

4- A THIRSTY WORLD

5- INSIDE THE BRAIN

6- HOW TO BE HAPPY

·        Vào phòng thi sinh viên sẽ trải qua 2 phần thi lớn sau đây:

Phần 1: PRONUNCIATION: Sinh viên sẽ bốc thăm một câu chuyện ngắn và được yêu cầu đọc to, rõ ràng (read out loud).

     Phần 1 chiếm 20% tổng điểm.

Phần 2: SPEAKING: Gồm 2 phần

1 (HỎI-ĐÁP) sinh viên sẽ được hỏi một số các câu hỏi liên quan đến những chủ đề thông dụng như sở thích cá nhân, công việc mơ ước, vấn đề khó khăn trong học tập,  hoạt động giải trí…

2 (HỎI- ĐÁP SÂU), sinh viên sẽ được hỏi 3-5 câu hỏi liên quan đến 1 chủ đề bốc thăm trong 6 chủ đề đã học trong chương trình

     Phần 2 chiếm 80% tổng điểm

·        Tổng thời gian thi nói: 10-12 phút/1 sinh viên

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Phần1: Phát âm

-         Độ trôi chảy (Fluency: not too fast; not to slow; reasonable grouping of words/ number; rational pausing):                                                                           30%

-         Độ chính xác (Accuracy: correct pronunciation; good emphasis and stress; inspiring intonation):                                                                              40%

-         Cảm xúc (Emotion: vibration; enthusiasm; zeal and passion):  30%

Phần 2: Nói

-         Nội dung (Content) :                                                               30%

-         Độ chính xác (Accuracy):                                                       20%

-         Độ trôi chảy (Fluency):                                                           20%

-         Phản xạ giao tiếp (Feedback):                                                30%

 


Tin mới

Các tin khác