Bộ môn ngôn ngữ Anh

THÔNG BÁO V/v thay đổi hình thức và nội dung thi hết học phần tiếng Anh trung cấp 3 (GE305)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

     BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v thay đổi hình thức và nội dung thi hết học phần tiếng Anh trung cấp 3 (GE305)

Để giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh (B1), bộ môn ngôn ngữ Anh đã hướng nội dung môn học Trung cấp 3 (GE305) theo định hướng TOEIC từ học kì 1 năm học 2018-2019. Do đó, bộ môn xin thông báo hình thức và nội dung thi hết học phần tiếng Anh trung cấp 3 (GE305) như sau:

Bài thi tiếng Anh trung cấp 3 (GE305) gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo dạng thức của bài thi TOEIC. Cụ thể:

1)   Bài thi NGHE (25 phút) gồm 3 phần: 

a.     Phần 1: Question-Response (14 câu) (TOEIC Listening Test Part 2)

b.     Phần 2: Conversations (9 câu) (TOEIC Listening Test Part 3)

c.     Phần 3: Talks (9 câu) (TOEIC Listening Test Part 4)

2)   Bài thi Đọc-Viết (90 phút) gồm 2 phần:

a.     Phần Đọc

-       Phần 1: Incomplete sentences (20 câu) (TOEIC Reading Test Part 5)

-       Phần 2: Incomplete texts (6 câu) (TOEIC Reading Test Part 6)

-       Phần 3: Reading comprehension (14 câu) (TOEIC Reading Test Part 7)

b.     Phần Viết: Viết một bài luận trình bày ý kiến cá nhân về một chủ đề (độ dài 250-300 từ)

3)   Bài thi Nói (5 phút) gồm 3 phần: 

a.     Phần 1: Đọc to một đoạn văn

b.     Phần 2: Trả lời 3 câu hỏi trong cuộc phỏng vấn về một chủ đề

c.     Phần 3: Trình bày ý kiến về một chủ đề

Sinh viên bốc thăm đề nói và chuẩn bị trong vòng 5 phút trước khi thi.

Tài liệu tham khảo: (giáo trình đang được sử dụng cho học phần TA trung cấp 3)

·     Tactics for TOEIC Speaking and Writing Tests (Grant Trew, Oxford)

·     Longman Preparation Series for the TOEIC test - Intermediate course (Lin Lougheed, Pearson)

Ngoài ra sinh viên có thể tự ôn theo các giáo trình TOEIC trình độ Intermediate khác.

Bộ môn ngôn ngữ Anh xin trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

 


Tin mới

Các tin khác