Bộ môn ngôn ngữ Anh

THÔNG BÁO Hình thức & chủ đề thi vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên nhóm 3, HKIII, năm học 2013 - 2014

012Hình thức & chủ đề thi vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên nhóm 3, HKIII, năm học 2013 - 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Hình thức & tiêu chí đánh giá thi vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên NE26 nhóm 3, HKIII, năm học 2013 - 2014

026Hình thức & tiêu chí đánh giá vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên NE26

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đề tài thi nói Tiếng Anh trung cấp và tiếng Anh trung cấp nâng cao học kỳ III năm học 2013-2014

027Đề tài thi nói Tiếng Anh trung cấp và tiếng Anh trung cấp nâng cao

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đề tài thi nói tiếng Anh học kỳ III năm học 2013-2014

026Đề tài thi nói tiếng Anh học kỳ III năm học 2013-2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi học kỳ III, nhóm 2, năm học 2013 - 2014

023Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ III, nhóm 2, năm học 2013-2014.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.