Bộ môn ngôn ngữ Anh

THÔNG BÁO V/v làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh

020Sinh viên phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

Xem tiếp...

Lịch học bù lớp Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2A, 2B

026Lịch học bù 02 lớp: Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2A (ANHDIEUDUONG2A.1) và Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2B (ANHDIEUDUONG2B.1)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Nghỉ học lớp Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2A,2B

01302 lớp Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2A (ANHDIEUDUONG2A.1) và Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2B (ANHDIEUDUONG2B.1) dưới đây của cô Katy Dollin sẽ nghỉ buổi học chiều nay, thứ Năm, ngày 29 tháng 05 năm 2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 1 năm học 2013-2014

026Nếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 14/05/2014 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch thi môn Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

slide2Ngày thi: Thứ Sáu, ngày 25/04/2014

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.