Bộ môn ngôn ngữ Anh

THÔNG BÁO V/v Nghỉ học lớp Tập dượt nghiên cứu khoa học (TAPDUOTNCKH.1)

023Bộ môn Tiếng Anh xin thông báo  lớp  Tập dượt nghiên cứu khoa học có mã môn học TAPDUOTNCKH.1 do cô Cao Thị Tô Hoài giảng dạy sẽ nghỉ buổi học vào thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Nghỉ học lớp Văn học Anh - Mỹ (VHOCANHMY.1)

020Bộ môn Tiếng Anh thông báo  lớp  Văn học Anh - Mỹ dưới đây của cô Trần Thị Hải Bình sẽ nghỉ buổi học thứ Năm ngày 17 tháng 04 năm 2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Thay đổi điều kiện tiên quyết các môn Tiếng Anh

023Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điều kiện tiên quyết các môn Tiếng Anh dành cho sinh viên các khoa, ngành.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Nét đẹp Thăng Long 2014”

poster The beauty2Thời gian: Từ 17h30 đến 19h30, thứ Năm, ngày 03/04/2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Hình thức, tiêu chí đánh giá và chủ đề thi vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên HKII, nhóm 3 (2013-2014)

026Hình thức, tiêu chí đánh giá và chủ đề thi vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên HKII, nhóm 3 (2013-2014)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.