Bộ môn ngôn ngữ Anh

THÔNG BÁO: Điểm giữa kỳ các lớp Tiếng Anh EDO và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2013-2014

014Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các lớp Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2013-2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2013-2014

033Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2013-2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Đề tài viết tiểu luận môn Giao tiếp giữa các nền văn hóa

012Bộ môn Ngôn ngữ Anh xin thông báo hình thức thi cuối kỳ môn Giao tiếp giữa các nền văn hóa của thầy Nguyễn Văn Độ học kỳ I, nhóm 2, năm học 2013 – 2014 là viết tiểu luận

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đề tài thi nói Tiếng Anh trung cấp 1 HKI, nhóm 2 (2013-2014)

006Khi vào phòng thi, các thí sinh bốc thăm đề tài và thảo luận với giám khảo về đề tài đó trong 5 phút. Thí sinh không có thời gian chuẩn bị

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đề tài thi nói tiếng Anh trong Tin học 1A, 2A HKI, nhóm 2 (2013-2014) (Dành cho sinh viên khoa toán tin)

013Dưới đây là những đề tài để sinh viên chuẩn bị trước khi dự thi kỹ năng nói. Vào phòng thi, sinh viên bốc thăm một trong các đề tài và chuẩn bị trong 5 phút, sinh viên sẽ thi nói theo hình thức TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI và HỎI ĐÁP với giáo viên. Thời gian nói của mỗi sinh viên là 5 phút

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.