GIỚI THIỆU BỘ MÔN TOÁN

GIỚI THIỆU BỘ MÔN TOÁN

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trong khoảng thời gian đầu khi trường mới thành lập, việc giảng dạy các môn Toán học ở Trường Đại học Thăng Long do Giáo sư Hoàng Xuân Sính, Tiến sĩ Phan Huy Phú và một số giảng viên khác thuộc khoa Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đảm nhiệm. Trải qua quá trình phát triển không ngừng, cho đến năm học 1997-1998, bộ môn Toán chính thức được thành lập. Khi đó, bộ môn mới chỉ có 6 giảng viên cơ hữu. Đến năm học 2006, số giảng viên của bộ môn đã tăng lên 12 người. Từ năm 2012, số giảng viên của bộ môn Toán là 24 người, trong đó có 04 Giáo sư, 01 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ khoa học, 07 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ. Trong số 13 Thạc sĩ có 01 người đang làm nghiên cứu sinh tại Pháp, 01 người đang làm nghiên cứu sinh trong nước.

1 

Bộ môn luôn thường xuyên tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học

và các buổi thảo luận chuyên đề

2. Nhiệm vụ đào tạo:

Đào tạo bậc đại học

- Bộ môn Toán đào tạo bậc đại học chuyên ngành Toán ứng dụng cho sinh viên chính quy.

- Đồng thời đảm nhiệm giảng dạy các môn Toán cho tất cả các khoa và bộ môn trong nhà trường. Cụ thể:

+ Giảng dạy cho khoa Toán – Tin học các môn học: Logic suy luận toán học kỹ thuật đếm, Số và cấu trúc đại số, Giải tích 1, Giải tích 2, Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê ứng dụng, Toán rời rạc, Hàm biến phức, Số học thuật toán, Giải tích số, Tối ưu hóa, Mã hóa và an toàn dữ liệu.

+ Giảng dạy cho khoa Kinh tế - Quản lý các môn học: Logic suy luận toán học kỹ thuật đếm, Đại số tuyến tính giải tích và ứng dụng, Xác suất thống kê ứng dụng, Toán tài chính, Kinh tế lượng.

+ Giảng dạy cho khoa Ngoại ngữ, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn các môn học: Logic và suy luận toán học, Thống kê xã hội học.

+ Giảng dạy cho khoa Khoa học sức khỏe các môn học: Logic và suy luận toán học, Thống kê trong y tế.

Đào tạo bậc sau đại học

- Bộ môn Toán đào tạo bậc sau đại học 02 chuyên ngành cao học:

+ Chuyên ngành Toán ứng dụng

+ Chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp

- Đồng thời đảm nhiệm giảng dạy môn Kinh tế lượng cũng như các môn Toán khác cho các lớp cao học chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh của khoa Kinh tế - Quản lý.

 2

Bộ môn có số lượng giảng viên cơ hữu đông đảo, là những thầy cô giáo có trình độ,

phương pháp sư phạm và tâm huyết với nghề

3. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn:

Ngoài các hoạt động về chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy như biên soạn chương trình, biên soạn giáo trình, viết bài giảng cho từng môn  học, thảo luận và cải tiến nội dung, phương pháp giảng dậy,  Bộ môn Toán vẫn duy trì đều đặn semina hàng tuần ( vào các chiều thứ năm) nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học  cho cán bộ của bộ môn. Về công tác NCKH bộ môn chia làm ba nhóm theo ba hướng chính sau đây:

- Lý thuyết tối ưu và toán kinh tế;

- Lý thuyết số và bảo mật;

- Lý thuyết hàm và ứng dụng trong kỹ thuật.

Các semina không chỉ có các cán bộ thuộc bộ môn tham gia mà còn có sự tham gia của một số chuyên gia và nhiều cán bộ thuộc các trường bên ngoài. Một số cán bộ của bộ môn cũng tích cực tham gia nhiều semina ở các cơ sở khác. Kết quả:

- Đề tài cấp quốc gia: 1 đề tài;

- Đề tài cập bộ:

- Đề tài cấp trường: Năm 2013 đã nghiệm thu 1? đề tài, có 4? báo cáo khoa học đã báo cáo trong hội nghị khoa hoc trường năm 2013. Hiện đang đăng ký…? đề tài cấp trường.

 3

Sinh viên bộ môn Toán, Trường Đại học Thăng Long đoạt nhiều thành tích cao

trong các cuộc thi về Toán học

 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Toán

Phòng 205, nhà A, tòa nhà 09 tầng, Trường Đại học Thăng Long

Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 04.3568.0286