Giờ học hàng ngày

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG


GIỜ HỌC HÀNG NGÀY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18062804/QĐ-ĐHTL ngày 28/6/2018)

                            

SÁNG

Giờ học 1:

07h00    -   07h50

Giờ học 2:

08h00    -   08h50

Giờ học 3:

09h05    -   09h55

Giờ học 4:

10h05    -    10h55

Giờ học 5:

11h05    -    11h55

CHIỀU

Giờ học 6:

13h00    -   13h50

Giờ học 7:

14h00    -   14h50

Giờ học 8:

15h05    -   15h55

Giờ học 9:

16h05    -   16h55

Giờ học 10:

17h05    -   17h55

Giờ học 11:

18h00    -   18h50

Giờ học 12:

19h00    -   19h50

Giờ học 13:

20h00    -   20h50

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.