Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp – tách đôi HKI, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

12Huỷ lớp, gộp lớp – tách đôi  HKI, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa < =30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Xem tiếp...

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

15(1)Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

Xem tiếp...

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 29)

14(2)Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKI, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

10(3)Thời gian đăng ký học chính thức của học kỳ I, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 từ ngày 13/8 đến ngày 21/8/2018 được chia thành 03 đợt

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.