Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

8(2)Học kỳ II, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 bắt đầu: từ ngày 28/10/2019.         

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch mở các lớp học phần ngành Hệ thống thông tin, ngành Truyền thông và mạng máy tính, ngành Y tế công cộng, ngành Dinh dưỡng, ngành Việt Nam học năm học 2019 – 2020

12(2)Kế hoạch mở các lớp học phần ngành Hệ thống thông tin, ngành Truyền thông và mạng máy tính, ngành Y tế công cộng, ngành Dinh dưỡng, ngành Việt Nam học năm học 2019 – 2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

10(3)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKI, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

61Ngày 4/10/2019, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên→ chọn mục Lịch thi→ Chọn học kì→ Gửi đi.

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên chưa đóng học phí học kỳ I nhóm 1, năm học 2019-2020

DHP1 7Danh sách sinh viên chưa đóng học phí học kỳ I nhóm 1, năm học 2019-2020

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.