Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Thay đổi phòng học HK II nhóm 1, 2 năm học 2019 – 2020 (6/12 - 7/12/2019)

2Đề nghị sinh viên theo dõi để đi học đúng phòng đã được sắp xếp.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

44DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKII, nhóm 1, năm học 2019 – 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

65Từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

54 100 100 75 fillSinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKII trên mạng từ ngày 25/11/2019 đến 17h00 ngày 14/12/2019 

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.