Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 ((Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa ≤ 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125/TB - ĐT

                  

 

                   Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018

((Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa ≤ 29)

Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 11/12/2017 đến ngày 12/12/2017.  Sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào đơn xin phúc tra (mẫu Download tại đây) và nộp tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) theo đúng thời hạn trên.

          Lệ phí: 30.000 đồng/01 môn (nộp tại phòng Tài Vụ).     

Lưu ý:

- Không phúc tra bài thi: trên máy, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn và viết tiểu luận.

 

         - Thời gian trả kết quả phúc tra sẽ có thông báo cụ thể sau. Đề nghị sinh viên chủ động theo dõi và tra cứu trên trang web http://thanglong.edu.vn.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.