Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH HỌC, HỌC NGÀNH HAI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 - 2019

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH HỌC, HỌC NGÀNH HAI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 - 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số  18102503 /QĐHT – ĐHTL ngày 25/10/2018 về việc Chuyển ngành học, học hai ngành cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Thăng Long)

I. Học kỳ I, nhóm 1 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

1. Chuyển ngành học

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH CŨ

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH MỚI

HỦY ĐIỂM/CHUYỂN ĐIỂM

1

A22043

Nguyễn Thanh Liêm

QF25c3

QM25c3

2

A24361

Vương Quốc Chiêm

QF27g1

QE27g1

3

A24561

Nguyễn Phương Anh

QF27g1

QM27g1

4

A24810

Vũ Minh Thư

SP27a1

QT27a1

Hủy điểm:HB214, EC227, PH201, PH203, PH212, PH232

5

A25478

Dương Việt Trung

QF27g3

QM27b1

6

A25535

Nguyễn Minh Dương

QF27e1

QM27e1

7

A25631

Nguyễn Thị Phương Quỳnh

QF27d1

QM27d1

8

A25784

Nguyễn Ngọc Phương Mai

QB27g2

QM27g1

9

A26423

Dương Hải Linh

QA28g1

QM28g1

10

A26825

Nguyễn Chí Hiển

QM28d1 

QT28d1

Hủy điểm: BA211, MK305, SB203, MK302, MK420

11

A27118

Đỗ Thị Thu Trang

QB28e1

QM28e1

12

A27426

Trần Thị Ngọc Ánh

QA28b1

QM28b1

13

A27613

Bùi Ngọc Ánh

QF28e1

QM28e1

14

A28213

Đỗ Hoàng Anh

QB28e1

QT28e1

Hủy điểm:BA328, EC204, GE213, MK202, MA142

15

A28350

Đỗ Thị Linh Trang

QB29g1

QF29g1

16

A28488

Thạch Bích Phương

QF29e1

XV29e1

Chuyển điểm:EC101 → EC102

Hủy điểm: EC205, FN201

17

A28730

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

QA29e1

QB29e1

18

A28853

Lê Thị Thu Hằng

QE29e1

QM29e1

19

A28994

Nguyễn Lê Vi

QA29e1

QM29e1

20

A29078

Tiên Thị Ánh Phượng

QE29e1

QM29e1

21

A29095

Đặng Hiển Nhi

QE29e1

QM29e1

22

A29202

Nguyễn Thị Nhật Lệ

QA29e2

QM29e2

23

A29455

Vũ Thị Hải Anh

QB29g1

QF29d1

24

A29575

Lê Thị Xuân

QB29g1

QF29g1

25

A29811

Trần Thị Diệu Linh

QA29g5

QM29g3

26

A29853

Đào Thị Quỳnh Lê

QA29g5

QM29g2

27

A29987

Nguyễn Thu Phương

QA29g5

QM29g3

II. Học kỳ I, nhóm 2 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, Khoa KH Sức khỏe, Khoa KH Xã hội và nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30) 

1. Chuyển ngành học

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH CŨ

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH MỚI

HỦY ĐIỂM/

CHUYỂN ĐIỂM

1

A23587

Nguyễn Thị Thu Uyên

NJ26d4

QT28d2

Chuyển điểm: GJ161 → GJ101, GJ102

2

A25509

Nguyễn Thị Thu Huyền

NE27a5

QA27b1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 =  0 (TL)

MA100 → MA101 = 0 (TL)

GE141 → GE101,

 GE102, GE103

Hủy điểm:GE142, GE143, GE244, GE245, GJ102, AE211, MA232, VL100

3

A25566

Nguyễn Công Vinh

TE27e1

XW27e1

Chuyển điểm: EC101 → EC102

Hủy điểm: CS121, CS122, IS325, CS110, CS315, IM201, IS222, IS322, MA110, MA120, MI201, NW212

4

A26082

Nguyễn Phúc Thịnh

TI27g2

QT27g1

Chuyển điểm: MA101 → MA100

Hủy điểm:CS100, CS121, GE201A, MA101A, MA103, CF212, CS110, CS212, MA120, MA231, NW312, GF101, GZ101

5

A26349

Nguyễn Trường Giang

TI28g1

QE28g1

Chuyển điểm: EC102 → EC101 = 0 (TL)

Hủy điểm:CS100, CS121, CS122, CF231, IS222, MA110

6

A27556

Lã Chí Hải

TI28d1

NE28a1

Chuyển điểm: 

GE201A → GE141

GE202A → GE142

MA101A → MA100

Hủy điểm:GE305, CS110, IS222, MA110, MA231

7

A27587

Nguyễn Ngọc Hà My

NE28a6

QT28a1

Chuyển điểm: 

GE141 → GE101, GE102, GE103

Hủy điểm:EC315

8

A27751

Vũ Anh Minh

TI28d1

NE28a1

Chuyển điểm:

GE201A → GE141

GE202A → GE142

MA101A → MA100

Hủy điểm: MA110, MA231, IS222

9

A28873

Nguyễn Tuấn Anh

TI29g1

QM29g1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

Hủy điểm: CS121, CS122, MA103, CS110, CS212, IS222, MA120, MI201

10

A29319

Trần Thảo Linh

NJ29b1

NE29a1

Chuyển điểm:

GE201A → GE141

GE202A → GE142

GJ161 → GJ101

GJ171 → GJ102

Hủy điểm:GJ172, GJ173, VC442

11

A29384

Nguyễn Thị Thu Hà

TC29g1

TI29g1

12

A29812

Phạm Bảo Ngọc

NE29a6

QT29a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101,GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm: EC315, GE244, GE140A, GE143, AC201, FN211, MA232, MK201, VL100

13

A29972

Nguyễn Thị Vân Anh

TE29g1

QM29g1

Hủy điểm:CS122, MA103, CF212, MA110, CS212

14

A30036

Lê Xuân Đạo

TI29g2

QM29g2

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

Hủy điểm:CS121, MA103

15

A30066

Phạm Đức Oai

QE30h1

QT30h1

Chuyển điểm:

EC101→ EC102

Hủy điểm:BA102, MA101, MK202

16

A30250

Nguyễn Đức Tiến

NK30h1

XV30h1

Chuyển điểm:

GK131 → GK101

GK151 → GK102

Hủy điểm:GK142, GK152, GK153, GK241

17

A30255

Đoàn Thị Huyền

NE30a1

QT30a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101,

GE102, GE103

Hủy điểm:GE142

18

A30365

Đoàn Thị Nga

NE30a2

QT30a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm:GE143

19

A30394

Đào Hồng Quân

TI30h1

QE30h1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

Hủy điểm:MA103

20

A30443

Vũ Thị Thu Hường

NE30a2

QA30e1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

MA100 → MA101 = 0 (TL)

Hủy điểm:GE143

21

A30494

Nguyễn Thị Ngọc Mơ

QE30g1

QT30g1

Chuyển điểm:

BA102→ BA101

EC101 → EC102

MA101 → MA100

22

A30511

Nguyễn Đức Hưng

TI30h1

QE30h1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

Hủy điểm:MA103

23

A30577

Phạm Thị Cúc

QE30h2

QT30h2

Chuyển điểm:

MA101 → MA100

24

A30698

Phạm Anh Thư

NK30c1

XV30e1

Chuyển điểm:

GK131 → GK101

GK151 → GK102

Hủy điểm:GK142, GK153, GK241, GK152

25

A30700

Cao Hải Yến

QE30h2

QA30h2

26

A30835

Trần Minh Anh

NK30e1

QM30e1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

GK131 → GK101, GK102

Hủy điểm:GK142

27

A30876

Nguyễn Thu Trà

NJ30h3

QE30h3

Chuyển điểm:

GJ161 → GJ101

GJ171 → GJ102

EC102 → EC101 = 0 (TL)

Hủy điểm:GJ162, GJ163, GJ172, GJ173

28

A30901

Nguyễn Thị Như Yến

NE30a3

QT30a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101, GE102, GE103

Hủy điểm:GE142, GE143

29

A30966

Trần Thùy Linh

QA30h3

QT30h3

30

A30980

Nguyễn Thùy Chi

QT30h3

QB30h2

Chuyển điểm:

MA100 → MA101 = 0 (TL)

EC102 → EC101 = 0 (TL)

Hủy điểm: TR221, BA332, SH111

31

A30993

Phạm Thị Nguyên Thương

NE30a9

QM30a1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

MA100  → MA101 = 0 (TL)

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm:GE140A

32

A31011

Nguyễn Thị Minh Hồng

NK30e1

NZ30e1

Hủy điểm:GK142, GK153, GK241

33

A31053

Phạm Tiến Dũng

NJ30h3

NE30a3

Chuyển điểm:

GJ171 → GJ101

Hủy điểm:GJ172, GJ161, GJ162

34

A31207

Nguyễn Thanh Thảo

QE30h3

QM30h2

35

A31301

Lê Đức Bình

QF30g1

NK30g1

Chuyển điểm:

EC101 → EC102 = 0 (TL)

MA101 → MA100

36

A31308

Lương Thị Hải Yến

QE30g1

QT30g1

Chuyển điểm:

MA101 → MA100

BA102 → BA101

37

A31366

Triệu Thị Huyền

NZ30g1

QT30e3

Chuyển điểm:

GZ131 → GZ101

GZ151 → GZ102

Hủy điểm:GE132, GZ152, GZ133, GZ153

38

A31390

Vi Thị Trang

NE30a5

QT30a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm:VL100

39

A31446

Chử Ngọc Minh Hà

QB30e1

QM30e1

40

A31463

Nguyễn Thị Thùy Dung 

QA30e1

QT30e1

41

A31479

Lã Quang Huy

QA30g1

QM30g1

42

A31492

Đặng Bích Dương 

NE30a5

QE30a1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

MA100  → MA101 = 0 (TL)

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm:GE143

43

A31569

Đào Tiến Duy

QM30g1

QT30g1

Hủy điểm: BA102, EC101, MA101

44

A31617

Nguyễn Minh Huyền

QE30g2

QM30g1

45

A31702

Nguyễn Thị Mai

NE30a6

QT30a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm:GE143

46

A31744

Nguyễn Thị Thúy Linh

NE30a6

QT30a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm:GE143

47

A31779

Nguyễn Quốc Hiếu

NE30a10

TI30e1

Chuyển điểm:

MA100  → MA101 = 0 (TL)

GE142 → GE101, GE102, GE103

Hủy điểm:GE140A, GE141

48

A31920

Tạ Khánh Linh

QT30e3

QE30e1

Hủy điểm:EC102, MA100, TR111

49

A31981

Ngô Thị Trang Hà

NZ30g1

QE30g1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

GZ131 → GZ101

GZ151 → GZ102

Hủy điểm:GZ132, GZ152, GZ133, GZ153

50

A32001

Đặng Thị Lan Anh

NE30a8

QM30a1

Chuyển điểm:

EC102 → EC101 = 0 (TL)

MA100  → MA101 = 0 (TL)

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm: GE143

51

A32051

Nguyễn Thị Ngọc Khanh

NE30a8

NK30a1

Chuyển điểm:

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm:GE143

52

A32126

Nguyễn Văn Hùng

NE30a8

QT30a1

Chuyển điểm:

GE142 → GE101, GE102, GE103

GE143 → GE201, GE202, GE205

Hủy điểm: GE141

53

A32151

Nguyễn Khánh Linh

NJ30e4

NE30a4

Chuyển điểm:

GE201 → GE141

Hủy điểm:GE202, GJ161, GJ171

2. Học hai ngành

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH 1

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH 2

HỦY ĐIỂM/

CHUYỂN ĐIỂM

1

A27326

Lê Quỳnh Châu

NE28a5

QE28a1

Chuyển điểm:

EC101 = 0 (TL)

MA101 = 0 (TL)

GE141 → GE101, GE102, GE103

GE142 → GE201, GE202, GE205

2

A32032

Ngô Quỳnh Trang

QA30b1

QT30b1Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.