Phòng Đào tạo

Quyết định v/v Quy đổi điểm thi tuyển sinh đầu vào và chứng chỉ quốc tế môn ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Thăng Long

CCTA01

Quyết định v/v Quy đổi điểm thi tuyển sinh đầu vào và chứng chỉ quốc tế môn ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Thăng Long


 

CCTA01

 

CCTA03

CCTA03

 

 

 

 


Tin mới

Các tin khác