Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 - 2020

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 - 2020

Sinh viên xem tại đây (Cập nhật đến 14h00 29/10/2019)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.