Tin tức

Tiểu phẩm hài truyền thông về PC SXH - Cục Y tế Dự phòng năm 2011

Tiểu phẩm hài truyền thông về PC SXH - Cục Y tế Dự phòng năm 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=w7YMrLGJFbsVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.