Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK2 (nhóm 1), năm học 2018 – 2019 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29

25(2)Thu chính thứcTừ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Rà soát thông tin cá nhân tài khoản trích nợ học phí và đăng ký các dịch vụ ngân hàng BIDV

BIDV Logo1BIDV Hoàn Kiếm chỉ nhận thông tin thay đổi đăng ký các dịch vụ đến hết ngày19/10/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HKI (nhóm 3), năm học 2018 – 2019 Dành cho những sinh viên đăng kỳ học cùng khóa 31

15(1)Thu chính thứcTừ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HKI (nhóm 1), năm học 2018 – 2019 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29

27(2)Thu chính thức: Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.