ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HINARI

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HINARI

Để được cấp mật khẩu sử dụng Hinari bạn đọc tải mẫu đăng ký tại đây, nộp bản đăng ký của mình tại tầng 3 tòa nhà thư viện, và tuân thủ những quy định sau đây:

1. Bạn đọc phải là giảng viên, cán bộ, sinh viên các loại hình đào tạo của Trường Đại học Thăng Long;

2. Cam kết sử dụng mật khẩu Hinari đã cấp cho Trường ĐHTL theo tinh thần tuân thủ giấy phép sử dụng của Hinari;

3. Không cung cấp mật khẩu cho người thứ 3;

4. Người sử dụng chỉ được phép in ấn, tải về và lưu lại không quá 15% số lượng bài báo, tạp chí hoặc một cuốn sách để phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu;

5. Không sử dụng Hinari cho mục đích thương mại.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.