tra cuu da TN

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 11 năm 2019 (đợt 2)

2(2)Ngày 23 - 25/12/2019 (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2019

Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 11 năm 2019 (đợt 1)

25(2)Để đảm bảo đúng tiến độ, Phòng Đào tạo sẽ thu hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) tháng 11 năm 2019 vào 2 đợt như sau

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2019

3(2)Sinh viên xem tại đây

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2019

12(2)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.