Đoàn TNCS HCM

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại hội Chi đoàn cho các chi đoàn khóa 28

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BCH ĐOÀN THANH NIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội Chi đoàn cho các chi đoàn khóa 28

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên trường dành cho khối đoàn mới nằm trong kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 của BCH Đoàn Thanh niên.

- Chương trình nhằm xây dựng bộ máy đoàn cơ sở theo đúng Điều lệ của ĐTN CSHCM.

II. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong trường qua hệ thống thông báo trên các bản tin, trang Web của trường. thời gian tiến hành dự kiến: Từ ngày 14/01/2016 đến ngày 27/01/2016.

- Phát hồ sơ hướng dẫn tổ chức Đại hội vào ngày tổ chức Đại hội mẫu. Nhận đăng ký mượn cờ Tổ quốc, cờ Đoàn và ảnh Bác trước ngày tổ chức Đại hội ≥ 1 ngày.

- BCH Đoàn trường sẽ hướng dẫn tổ chức Đại hội mẫu tại chi đoàn. Các chi đoàn phải cử đại diện đến dự.

- Thời gian Đại hội mẫu dự kiến: 18h, thứ Sáu, ngày 15/01/2016  tại Giảng đường S.

- Các chi đoàn sẽ tổ chức Đại hội tập trung  trong thời gian từ ngày 18/01/2016 đến 27/01/2016. Mỗi chi đoàn sẽ gửi giấy mời BCH Đoàn TN trường tới dự ≥ 2 ngày.

- Chi đoàn tổ chức Đại hội sai quy cách, vi phạm Điều lệ Đoàn sẽ bị tiến hành hình thức cảnh cáo và phải tổ chức lại Đại hội trương thời gian do BCH Đoàn trường quy định. Nếu tiếp tục tái phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của BGH nhà trường.

- Các chi đoàn không tổ chức Đại hội sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật của BCH Đoàn trường (Không được tham gia Hội trường, không được tham gia các hoạt động do BCH Đoàn TN – Hội sinh viên tổ chức, bị trừ điểm rèn luyện khi ra trường…).

- Các chi đoàn xem danh sách lớp trưởng của các lớp khóa 28 tại đây.

     Thông báo này kèm theo Quyết định thành lập chi đoàn của BCH Đoàn TN Trường Đại học Thăng Long.

     Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí: Nguyễn Thị Bích Duyên – Phó Bí thư Đoàn trường – Chủ tịch Hội sinh viên . SĐT: 0972.465.593 ( Vui lòng không nhắn tin).

 

BCH ĐOÀN TN – HSV  Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.