Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

Kết quả tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ Năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ

Năm 2015

1. Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2015 được đăng trên website của Trường Đại học Thăng Long theo đường link: http://thanglong.edu.vn/component/tradiem

2. Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2015 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 17/11/2015 đến hết ngày 24/11/2015 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

- Sáng: 08h00’ – 11h30’

- Chiều: 13h30’ – 16h30’

Địa điểm: Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, tầng 3 nhà A, Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lệ phí: 100.000 đồng/1 môn thi.

Kết quả sau khi chấm phúc khảo dự kiến sẽ công bố vào ngày 01/12/2015

Nơi nhận:

        - Lưu HC - TH;

        - Lưu P.Sau Đại học.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Minh XuânVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.