Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn trả thẻ ngân hàng BIDV đợt II tháng 12/2018

1(2)Thời gian từ: 8h - 17h ngày 12/12/2018 - 13/12/2018 (02 ngày thứ 4 + thứ 5).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Rà soát thông tin cá nhân tài khoản trích nợ học phí và hướng dẫn trả thẻ ngân hàng BIDV

8(2)Thời gian từ: 8h - 17h ngày 13/11/2018 - 16/11/2018 (từ thứ 3 đến hết thứ 6). 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK2 (nhóm 1), năm học 2018 – 2019 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29

25(2)Thu chính thứcTừ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Rà soát thông tin cá nhân tài khoản trích nợ học phí và đăng ký các dịch vụ ngân hàng BIDV

BIDV Logo1BIDV Hoàn Kiếm chỉ nhận thông tin thay đổi đăng ký các dịch vụ đến hết ngày19/10/2018.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.